Informacja PKS

W związku z remontami dróg mogą wystapić znaczne opóźnienia na linii Suwałki - Warszawa i Suwałki - Białystok.

Historia

Trochę historii

Zręby komunikacji samochodowej powstawały w pierwszych latach powojennych 1945 - 1949, Już w kwietniu 1945 r. powołano do życia Państwowy Urząd Samochodowy w Warszawie i jego terenowe agendy - Wojewódzkie Urzędy Samochodowe. Zaczęły powstawać Wojewódzkie Bazy Samochodowe.

Za datę powstania PKS-u, przyjmuje się jednak rok 1946, a dokładnie 16.01.1946 r. Wtedy to Dekretem Rady Ministrów utworzone zostało Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą

Państwowa Komunikacja Samochodowa

W 1947 r. powstaje 8 Oddziałów Okręgowych PKS w tym Oddział Okręgowy w Olsztynie

 • 1949 r. w Suwałkach powstaje Stacja Terenowa PKS.
 • Powstają też zalążki obecnej Placówki w Ełku.

W roku 1950 w miejsce Dyrekcji Naczelnej PKS powstaje Centralny Zarząd PKS w Warszawie, a Dyrekcje Okręgowe stają się Zarządami Okręgowymi.

 • 1952 r. powstaje Ekspozytura PKS w Suwałkach, odpowiednik późniejszego Oddziału.
 • 1956 r. to początek tworzenia się obecnej Placówki Terenowej w Olecku.
 • Na przełomie roku 1959 i 1960 powstaje PKS w Augustowie.

Ważnym w historii PKS-u był rok 1960. Powstaje wtedy 17 Wojewódzkich Przedsiębiorstw PKS i Zjednoczenie PKS jako koordynator ich działań. Przedsiębiorstwa podlegają Zjednoczeniu i są jednocześnie podporządkowane Wojewódzkim Radom Narodowym. W ramach tej reorganizacji Ekspozytury stają się Oddziałami a Stacje Terenowe Placówkami Terenowymi.

 • Ekspozytura PKS w Suwałkach już jako Oddział IV wchodzi w skład Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa PKS w Białymstoku.
 • 1975 r. Reforma administracyjna kraju. Powstaje woj. Suwalskie
 • Od 1.01.1976 r. PKS w Suwałkach jako Oddział Towarowo - Osobowy wchodzi w struktury Przedsiębiorstwa PKS w Olsztynie.
 • 1976 r. powstaje Placówka Terenowa w Gołdapi

Przełomowym rokiem jest rok 1990. Oddziały PKS (od 1.07.1990) uzyskują samodzielność i stają się Przedsiębiorstwami PKS podległymi bezpośrednio Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej. Likwidacji ulegają: Zjednoczenie PKS w Warszawie i 4 Przedsiębiorstwa PKS, w tym olsztyńskie

Kolejną, ważną datą jest 01.10.1996 r. - z tym dniem funkcję organu założycielskiego przejmują w stosunku do Przedsiębiorstw PKS wojewodowie.

Rok 1999 to następna reforma administracyjna kraju. Z mapy znika woj. suwalskie.

Z dniem 1.01.1999 r. funkcję organu założycielskiego w stosunku do naszego Przedsiębiorstwa przejmuje Wojewoda Podlaski.

1.01.2006 r. Przedsiębiorstwo PKS w Suwałkach zostaje na wniosek Wojewody Podlaskiego przekształcone w Jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa pod nazwą:

PKS w Suwałkach Spółka Akcyjna

5 lipca 2011r. zostały podpisane w Warszawie umowy z ministrem skarbu państwa o nieodpłatnym przejęciu akcji pięciu spółek PKS: w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Siemiatyczach i Zambrowie przez Marszałka Województwa Podlaskiego.

Przypomnijmy, „pod jaką władzę podlegaliśmy" na przestrzeni naszej historii:

 • do 1960 r.      pod Zarząd Okręgowy PKS w Olsztynie,
 • 1960 - 1975   pod Zarząd Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa PKS w Białymstoku,
 • 1976 - 1990   pod Zarząd Przedsiębiorstwa PKS w Olsztynie,
 • 1990 - 1996   pod Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej,
 • 1996 - 1998   pod Wojewodę Suwalskiego,
 • 1999 - 2005   pod Wojewodę Podlaskiego,
 • 2006 - 2011   pod Ministerstwo Skarbu Państwa,
 • od 2011 r.      pod Marszałka Województwa Podlaskiego.

 

Polska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna

2 stycznia 2017 r. nastąpiło połączenie spółki PKS w Białymstoku S.A. (Spółka Przejmująca) ze spółkami PKS w Suwałkach S.A., PKS w Łomży Sp. z o.o., PKS w Zambrów Sp. z o.o., PKS w Siemiatyczach Sp. z o.o. (Spółki Przejmowane).

Połączenie Spółek nastąpiło przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych). W związku z dokonanym połączeniem, Spółka PKS Białystok z dniem 2 stycznia 2017 r. z mocy prawa wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki przejmowanych PKS-ów.

Jednocześnie Spółka Przejmująca Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna z dniem 2 stycznia 2017 r. dokonała zmiany nazwy na Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova Spółka Akcyjna.

 

Trochę historii PKS w Suwałkach S.A. Trochę historii PKS w Suwałkach S.A. Trochę historii PKS w Suwałkach S.A. Trochę historii PKS w Suwałkach S.A. Trochę historii PKS w Suwałkach S.A. Trochę historii PKS w Suwałkach S.A.

Szybki kontakt

Podlaska Komunikacja Samochodowa Nova S.A.

Oddział w Suwałkach

siedziba Spółki czynna w

dni robocze w godz. 7.00-15.00

ul. Wojska Polskiego 100
16-400 Suwałki
tel. 87 566 52 41
fax. 87 566 26 82
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja PKS

tel. 87 566 27 63
Czynna w godz. 6.00 - 18.00
Koszt połączenia: według cennika operatora


tel. 703 302 505
Czynna: całodobowo
Koszt połączenia: 2,08 zł brutto

Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów

ul. Wojska Polskiego 100,

16-400 Suwałki
tel. 087 566 52 41 wew. 341

Noclegi

ul. Wojska Polskiego 100,

16-400 Suwałki
tel. 503 675 099, 87 566 52 41

PKS Travel - Suwałki

ul. Utrata 1B (dworzec)
tel. 87 566 40 19

PKS Travel - Augustów

Ryn. Z. Augusta (dworzec)
tel. 87 641 33 99

LOGO BIP